no news in this list.

Światowy lider w zakresie elektrostatyki. Neutralizacja i wykorzystanie elektryczności statycznejŚwiatowy lider w zakresie elektrostatyki. Neutralizacja i wykorzystanie elektryczności statycznej.

Ładunki elektrostatyczne – powstawanie i neutralizowanie

Zjawisko elektryczności statycznej jest znane powszechnie, natomiast mało znany jest jej wpływ na procesy produkcyjne i otaczające nas środowisko. W zjawisku tym jest coś tajemniczego - niemożliwe do zobaczenia, dotknięcia lub powąchania. W wyniku nagromadzenia ładunków może zaistnieć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, obniżenie wydajności produkcji, blokowanie się mechanizmów, pożar lub wybuch. Ładunki elektrostatyczne mogą uszkodzić czułe elektroniczne zespoły, powodując kosztowne i niepotrzebne naprawy. W procesie rozwarstwiania, rozdzielania lub tarcia dwóch materiałów o własnościach dieelektrycznych, na ich powierzchniach pojawiają się ładunki elektrostatyczne.

Lokalny kontakt w Europie click/here

Jak możemy ci pomóc?

Ponad 60 pracowników Simco Netherlands BV w 35 krajach EMEA pomóc w optymalizacji procesów.
Z naszych oddziałach w Ameryce, Chinach i Japonii, można znaleźć wsparcie w dowolnym miejscu.

Tel.: +31 (0)573 288333